Thực đơn chả cá kiểu "Mắm"

01/07/2016
  
Thực đơn chả cá kiểu "Mắm" bao gồm:

sa lát rau , Nhà Hàng Mắm , nhận đặt tiệc tại hà nội              Sa lát rau theo ngày - Daily Vegetable salad .


phở cuốn hà nội , nhận đặt tiệc sự kiện , tổ chức tiệc sự kiện hà nội              Phở cuốn truyền thống - Fresh spring roll traditional.

chả cá hà nội , Nhà Hàng Mắm , Mắm Restaurant Hoàn Kiếm Hà Nội              Chả cá đặc biệt kiểu “Mắm” - Special grilled fish and rice noodle “ Mam” style.

lợn kho caramen , nhà hàng ngon hà nội , nhà hàng mắm              Lợn kho caramen - Stewed pork with caramel sauce.

rau xanh xào theo mùa , đặt tiệc tại nhà hàng , mắm restaurant              Rau xanh xào theo mùa - Stir-fried seasonal vegetables.

cơm gạo tám thơm , nhà hàng Mắm Hoàn Kiếm  Hà Nội , nhà hàng ngon hà nội              Cơm gạo tám thơm - Steamed rice.

hoa quả tươi , nhận đặt tiệc sự kiện tại hà nội , đặt tiệc nhà hàng              Hoa quả tươi - Seasonal fresh fruit. 
Top